سفارش تبلیغ
صبا
در انتخاب دوست، آزمودن را مقدّم دار ؛ زیراآزمودن، معیار جدا سازِ میان نیکان و بدان است . [امام علی علیه السلام]
آمار

بازدید امروز :165
بازدید دیروز :199
کل بازدید :2293278
تعداد کل یادداشت ها : 1391
97/9/1
یادداشت های گذشته [1384]
برگزیده ها
 
کانال گفتگو با زرتشتیان [0] سایت "گفت و گو با زرتشتیان" [0] بر قله احادیث [0] مبهم ترین شخصیت تاریخ [0] خلیج فارس در سخن پیامبر(ص) [0] هیچستان [1] ترجمه منشور کورش [0] راه مقابله با زرتشتی [0] زنده زنده پوست کندن [1] سهم زرتشتیان در جنگ با عراق [1] نقد مسلمانان به جای اسلام [0] همه چیز اسلام از زرتشت! [0] چهارشنبه سوری [0] چرا اسلام جایگزین زرتشتی؟ [0] مهمترین های اسلام و زرتشتی [1] نژادپرستی ابزار زرتشتیان [0] گرایش زنان به اسلام [0] برخورد زرتشتیان با مرتدان [0] مقایسه ی بحرینی ها و زرتشتی ها [0] مفاتیح و ادرار شتر [0] نژادپرستی ممنوع [0] پس از عمری پژوهش [1] اسلام فردوسی [0] اسلام برای 1400 سال پیش [0] حقوق حیوانات در اسلام [0] تفسیر فروهر [0] امام رضا(ع) و زرتشتیان [0] مقایسه ی ادرار گاو و شتر [0] توهین به ایرانیان [0] تغییر در زرین کوب [0] ساسانیان بیگانه از فروهر [0] شورش ها در ایران [0] حضور امامان در جنگ با ایران [0] استحقاق توهین؟! [0] کاهش جمعیت زرتشتیان [0] کاهش حضور زرتشتیان در اینترنت [0] جنگ و کشتار [0] نجابت زرتشتیان [0] درخواست زرتشتیان از من [0] ظلم به زنان [0] اسلام اختیاری ایرانیان [0] می خواهم زرتشتی شوم! [475] ارزش شعار زرتشتیان [0] دزدی حدیث [0] وحشی‏گری در ایران باستان [0] کشتارهای امام علی(ع) [0] اخراج آریایی ها [0] تشرف یک زرتشتی به اسلام [0] عوامل گرایش به زرتشتی [0] ملاک خودی و غیر خودی [0] مشروعیت انجمن زرتشتیان؟ [0] قرض دادن زن خود [0] اعدام در دین زرتشتی [0] نوروز [0] انتخاب رئیس حکومت [0] آدم خواری [0] بی اعتباری گاتها [0] کارنامه اسلام [0] پیامبر اسلام(1) [0] پیامبر اسلام(2) [0] آرشیو پیوند روزانه [74]
خبر مایه
 
0[0]
لینک خرید کتاب راه راستی: www.raherasti.ir/9791

عضویت در تلگرام
 

ابÙ?اÙ? Ù?اÛ? اساسÛ? Ù? Ù?اÛ?Ù?Ø­Ù? در Ù?Ù?رد دÛ?Ù? زرتشتÛ?به قلم حسن پیرنیا (درگذشت 1314ش)
خاورشناس ها و علمایی که نسبت به این مذهب (زرتشتی) غور و تتبع کرده اند نتوانسته اند محققا معلوم کنند که زرتشت در چه زمانى مى زیسته و از اهل کدام قسمت ایران بوده و اوستا که کتاب مذهبى زرتشتیان است در چه تاریخ نوشته شده و زبان آن زبان کدام قوم یا مردم ایرانى بوده.
هرچه در این باب ادامه مطلب...

  

زرتشتÛ?اÙ? Ù?Ù?رد احتراÙ? Ù?سÙ?Ù?اÙ?اÙ? پس از Ù?تح اÛ?راÙ?به قلم برتولد اشپولر Bertold Spuler (درگذشت: 1990م)

این طور به نظر مى رسد که تازه پس از تسلّط عرب ها، اوستا در دسترس عموم قرار گرفته و به نام کتاب مقدّسى آسمانى به مسلمانان ارائه گشته است.
مسلمانان نیز این ادّعا را پذیرفتند و نوشته هاى مجوسان بدین عنوان مورد احترام واقع گشت. از ویرانى ادامه مطلب...

  

Ø¢Û?ا اسکÙ?در Û?Ú© Ù?سخÙ? از اÙ?ستاÛ? Ù?خاÙ?Ù?Ø´Û? را سÙ?زاÙ?د Ù? دÛ?گرÛ? را بÙ? Û?Ù?Ù?اÙ? بردØ?به قلم مدیر سایت
براساس آنچه در منابع زرتشتی آمده، اسکندر با حمله به ایران، پس از پایان دادن به حکمرانی هخامنشیان، یک نسخه از اوستا را به آتش کشید و نسخه ای دیگر را به یونان برد.
اما باید توجه داشت که موبدان، ادامه مطلب...

  

بردÙ? دارÛ? در زÙ?اÙ? ساساÙ?Û?اÙ? از زباÙ? دÛ?اکÙ?Ù?Ù?Ù? / Û?Ú© Ù?زÛ?ر Ù?اÙ?Ú© Ù?زار بردÙ?به قلم م. م. دیاکونوف (درگذشت: 1999م)
فرستنده: سید محمد ناطقی
روابط و مناسبات برده فروشی که در دوره پارت ها وجود داشت در دوره ساسانیان نیز به قوت خود باقی بود و در روایات و اخباری که نقل شده پیوسته از آنها یاد شده است.
یکی از وزرای مشهور بهرام پنجم و ادامه مطلب...

  

صÙ?Ù? حاکÙ? زرتشتÛ? گرگاÙ? Ú©Ù? اسÙ?اÙ? را برگزÛ?دصول از حاکمان زرتشتی در گرگان بود که به دست یزید بن مهلب (درگذشت: 102ق) مسلمان شد. صول در رکاب یزید بن مهلب کشته شد.

منبع:
الانساب، سمعانی (درگذشت: ادامه مطلب...

  

برخÙ?رد اÙ?اÙ? عÙ?Û?(ع) با Ù?Ù?سداÙ? اÙ?تصادÛ?(Û²) / پس گرÙ?تÙ? اÙ?Ù?اÙ?Û? Ú©Ù? کارگزاراÙ? عثÙ?اÙ? کسب کردÙ? بÙ?دÙ?دبه قلم مدیر سایت

علی(ع)، اشعث بن قیس را احضار کرد. وی از سوی عثمان، فرماندار آذربایجان بود و صد هزار درهم [نامشروع برابر با دیه ی ده انسان] به دست آورد. برخی گویند: آن را عثمان به وی بخشید و برخی دیگر گویند که آن را در کارش به دست آورد. ادامه مطلب...

  

عکس + Ù?سابÙ?Ù? عکاسÛ? از Ù?سÙ?ت Ù?اÛ? Ù?اتÙ?اÙ? تخت جÙ?Ø´Û?د Ù?Û?اÙ? داÙ?شجÙ?Û?اÙ? Ù? کتاب راÙ? راستÛ? بخشÛ? از جÙ?اÛ?زاستاد علی خوب یار از استادان پرنشاط دانشگاه هنر شیراز است. با سپاس از ایشان جهت ارسال گزارش از این اردو.

مراسم معارفه دانشجویان ورودی 97 دانشگاه هنر شیراز، با همکاری ریاست و کارکنان ادامه مطلب...

  

برخÙ?رد اÙ?اÙ? عÙ?Û?(ع) با Ù?Ù?سداÙ? اÙ?تصادÛ?(Û±) / Ù?Ù?دÙ? دستÙ?ر اÙ?اÙ? عÙ?Û?(ع)/ شراÛ?Ø· زÙ?داÙ? براÛ? Ù?Ù?سد اÙ?تصادÛ? سخت تر از Ù?Ù?Ù? Û? Ù?جرÙ?اÙ?به قلم مدیر سایت

امام علی(ع) خبردار شد که ابن هَرْمه، مسئول بازار اهواز، خیانتی کرده است. به رِفاعه [فرماندار اهواز] چنین نوشت:

چون این نامه ی مرا خواندی،

یک) ابن هَرْمه را از [مسئولیت] بازار، کنار بگذار؛ ادامه مطلب...

  
<      1   2      
Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل